सावंतवाडी शहरात 1 व  तालुक्यात 6 ठिकाणी  कंटेन्मेंट झोन…

सावंतवाडी शहरात 1 व  तालुक्यात 6 ठिकाणी  कंटेन्मेंट झोन…

सिंधुदुर्गनगरी

सावंतवाडी शहरात  खासकीलवाडा येथील वार्ड क्र. 364 चा परिसर दिनांक 27 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत तसेच  सावंतवाडी  तालुक्यातील मौजे किनळे-जाधववाडी येथील घर क्र. 258 चा 10 मीटर परिसर, मौजे कुणकेरी-परबवाडी येथील घर क्र. 320 चा 50 मीटर परिसर, मौजे मळेवाड-हेदुळवाडी येथील घर क्रमांक 595 चा 30 मीटर परिसर दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत, मौजे नाणोस-शेट्येवाडी येथील घर क्र. 110 व 50 मीटर परिसर, मौजे ओटवणे – गावठाणवाडी येथील घर क्र. 676 चा 10 मीटर परिसर दिनांक 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत. मौजे तळवडे-कुंभारवाडी गडगेवाडी येथील घर क्र. 1188 चा 10 मीटर परिसर दिनांक 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत  कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

            सदर कंटेन्मेंट झोन मध्ये संबंबधित दिनांकांना रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा