श्री देवी भराडीमातेच्या कृपेने साजरा होणाऱ्या आंगणे कुटुंबीयांच्या वार्षिकोत्सवास हार्दिक शुभेच्छा ! – मे. दत्ताराम मेडिकल

श्री देवी भराडीमातेच्या कृपेने साजरा होणाऱ्या आंगणे कुटुंबीयांच्या वार्षिकोत्सवास हार्दिक शुभेच्छा ! – नारायण मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स

श्री देवी भराडीमातेच्या कृपेने साजरा होणाऱ्या आंगणे कुटुंबीयांच्या वार्षिकोत्सवास हार्दिक शुभेच्छा ! – श्री. आनंद आंगणे

श्री देवी भराडीमातेच्या कृपेने साजरा होणाऱ्या आंगणे कुटुंबीयांच्या वार्षिकोत्सवास हार्दिक शुभेच्छा ! – परब मराठा समाज, मुंबई आणि सिंधुदुर्ग