भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आरवली येथील श्री देव वेतोबा जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत ! – श्री वेतोबा ऑप्टिशियन

भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आरवली येथील श्री देव वेतोबा जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत ! – पणशीकर मंगल कार्यालय

भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आरवली येथील श्री देव वेतोबा जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत ! – श्री देव वेतोबा देवस्थान, विश्वस्त मंडळ

रेडी पाठणाची माया म्हणून ओळखली जाणारी श्री देवी माऊली जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत – श्री देवी माऊली मंदिर (पंचायत देवस्थान) रेडी