तिमिरातुनी तेजाकडे उपक्रम

तिमिरातुनी तेजाकडे उपक्रम

ICMR-National Institute of Virology, Mumbai Unit मध्ये खालील कंत्राटी पदांसाठी मुलाखत

1 Technical Assistant 3 OBC-1 (Backlog),
SC-1, UR-1
Rs. 31,000/-

2 Research Assistant 1 OBC-1
Rs. 31,000/-

3 Laboratory Technician 4 [OBC-1, ST-1, UR-1 (Backlog)] UR-1
Rs. 18,000/-

4 Clerical Assistant 1 UR (Backlog) Rs. 17,000/-

5 Multi-Tasking Staff 1 UR (Backlog) Rs. 13,450/-

6 Technical Officer 1 UR (Backlog) Rs. 32,000/

अर्ज पाठवण्यासाठी इमेल
nivmurecruit@gmail.com

अधिकृत वेबसाईट
www.niv.co.in

 

🙏सत्यवान रेडकर 9969657820
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, मुंबई सीमाशुल्क, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
संस्थापक व प्रमुख मार्गदर्शक, तिमिरातुनी तेजाकडे

प्रतिक्रिया व्यक्त करा