कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना

सिंधुदुर्गनगरी

शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोव्‍हीड १९) प्रादुर्भाव रोखण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र राज्‍यात साथ रोग प्रतिबंध कायदा, 1897, दिनांक 13/03/2020 पासून लागू करुन खंड 2, 3, 4 मधील तरतूदींनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असून सार्वजनिक हिताच्‍या दृष्‍टीने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व प्रसार रोखणे आणि त्‍यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेणे आवश्‍यक झाले आहे. मा. मुख्‍य सचिव, महाराष्‍ट्र शासन, आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील No DMU/2020/CR 92/DisM-1 दिनांक 29/06/2020 रोजीच्‍या आदेशामध्‍ये त्‍या त्‍या जिल्‍हयातील परिस्थिती प्रमाणे संबंधित जिल्‍हाधिकारी यांना जिल्‍हयातील रुग्‍ण स्थितीनुसार आदेश काढणेबाबत सर्वाधिकार देणेत आलेले आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात कोव्‍हीड 19 संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखणेसाठी पुढील प्रामाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्‍यात येत आहे. मुखपट्टी / मास्‍कचा वापर – सर्व नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी, कामाच्‍या ठिकाणी त्‍याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणी व खाजगी वाहनातून प्रवास करताना मुखपट्टी / मास्‍क वापरणे बंधनकारक असेल. सामाजिक अंतर राखणे – नागरिकांनी सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना दोन व्‍यक्‍तींमध्‍ये किमान सहा फुटाचे अंतर राखणे बंधनकारक असेल. व्‍यापारी आस्‍थापनांमध्‍ये येणाऱ्या  ग्राहकांमध्‍ये सामाजिक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घेणे बंधनकारक असेल. अशा आस्‍थापनांमध्‍ये एकावेळी पाच पेक्षा जास्‍ती ग्राहक / व्‍यक्‍ती असणार नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्‍यात प्रतिबंध – सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्‍यक्‍तींविरुद्ध त्‍या त्‍या संबंधित प्राधिकरणाने कायदे व नियम याद्वारे निश्चित केलेल्‍या दंडाची आकारणी करण्‍यात यावी. सार्वजनिक ठिकाणी दारु, पान, गुटखा, तंबाखु, सुपारी इत्‍यादी खाण्‍यास, पिण्‍यास प्रतिबंध करण्‍यात येत आहे. घरातून काम करणे – खाजगी, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये त्‍याचप्रमाणे व्‍यापारी, औद्योगीक आस्‍थापानामध्‍ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे घरुन काम करण्‍याची मुभा देण्‍यात यावी. कार्यालये, कामाची ठिकाणे, दुकाने, बाजार तसेच औद्यागिक आस्‍थापनांच्‍या कामांच्‍या वेळामध्‍ये अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या  लोकांची गर्दी होणार नाही अशा पध्‍दतीने विभागणी करावी. सर्व आस्‍थापनांमध्‍ये येणारे कर्मचारी, ग्राहक यांचेसाठी शरीराचे तापमान तपासणे, हात धूणे आणि सॅनिटायझरची सुविधा सर्व प्रवेश, बर्हिगमन दारात व सामुदायिक जागांच्‍या ठिकाणी ठेवावी. सर्व आस्‍थापनांमधील कामांची जागा, सामुदायिक वापराची ठिकाणे त्‍याचप्रमाणे व्‍यक्‍तींचा एकमेकांशी संपर्क येईल अशी ठिकाणी वारंवार निर्जंतुकीकरण करण्‍यात यावीत. सर्व प्रकारच्‍या आस्‍थापनांमधील व्‍यवस्‍थापन, तिथे काम करणाऱ्या कामगारांमध्‍ये सामाजिक अंतर राखले जाईल, दोन कामांच्‍या पाळयांमध्‍ये अंतर असेल व कर्मचाऱ्यांच्या जेवणाच्‍या वेळा भिन्‍न असतील याची दक्षता घ्‍यावी.

प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना –  कंटेन्‍टमेंट झोन – प्रतिबंधित क्षेत्रे स्‍थानिक प्रशासनाने घोषित केलेली प्रतिबंधित क्षेत्रे पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील. केंद्र शासन व राज्‍य शासनाने वेळोवेळी कंटेन्‍टमेंट झोन तयार करणेविषयी दिलेल्‍या सर्व सूचना या पुढील आदेशापर्यंत कायम राहतील. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्‍ये सकारात्‍मक चाचणी आलेल्‍या सर्व व्‍यक्‍तींच्‍या संपर्कात आलेल्‍या व्‍यक्‍तीची यादी तयार करणे, त्‍यांचा मागोवा घेणे, त्‍यांची ओळख पटविणे, त्‍यांचे अलगीकरण करणे आणि त्‍यांचा 14 दिवसांपर्यंत पाठपुरावा करणे. (सकारात्‍मक व्‍यक्‍तींच्‍या संपर्कात आलेल्‍या व्‍यक्‍तींपैकी 80 % व्‍यक्‍तींना 72 तासामध्‍ये शोधून काढणे) सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात दिनांक 28 मार्च 2021 रोजी मध्‍यरात्रीपासून लागू असणाऱ्या प्रतिबंध आदेशाने सायंकाळी 8.00 वाजता ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत 5 पेक्षा जास्‍त व्‍यक्‍तींना एकत्र येण्‍यास मज्‍जाव असेल. याचे उल्‍लंघन करणाऱ्या व्‍यक्‍ती रक्‍कम रुपये 1000/- (प्रति व्‍यक्‍ती) दंडास पात्र राहतील. सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात दिनांक 28 मार्च 2021 मध्‍यरात्रीपासून लागू असणाऱ्या प्रतिबंध आदेशाने सायंकाळी 8.00 वाजता ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत सर्व सार्वजनिक ठिकाणे (बगीचे) बंद राहतील. याचे उल्‍लंघन करणारे व्‍यक्‍ती रक्‍कम रुपये 1000/- (प्रति व्‍यक्‍ती) दंडास पात्र राहतील. कोणतीही व्‍यक्‍ती मास्‍क परिधान न केलेली आढळल्‍यास रक्‍कम रुपये 500/- दंडास पात्र राहील. सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही व्‍यक्‍ती थुंकताना आढळल्‍यास रक्‍कम रुपये 1000/- दंडास पात्र राहील. सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात दिनांक 28 मार्च 2021 मध्‍यरात्रीपासून लागू असणाऱ्या प्रतिबंध आदेशाने सायंकाळी 8.00 वाजता ते सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत सर्व सिनेमा हॉल (सिंगल स्क्रिन व मल्‍टीप्‍लेक्‍सेस) मॉल्‍स, सभागृहे आणि रेस्‍टॉरंट बंद राहतील. तथापी सदर कालावधी रेस्‍टॉरंट मधून होम डिलीवरी व पर्सल सुविधा देण्‍यास परवानगी असेल. ‘No Mask – No Entry’,  ‘मास्‍क नाही प्रवेश नाही’ हा फलक सर्व खाजगी, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, उद्योग, दुकाने, बाजार इत्‍यादी ठिकाणी लावणे व त्‍याचे पालन करणे अशा आस्‍थापना, कार्यालयांचे प्रमुखांवर बंधनकारक असेल. ज्‍या आस्‍थापना, कार्यालये सदर अटीचे उल्‍लंघन करतील त्‍या आस्‍थापनांचे, कार्यालयांचे प्रमुख वैयक्‍तीकरित्‍या त्‍याचप्रमाणे अशा आस्‍थापना, कार्यालय संस्‍था म्‍हणून एकावेळी रक्‍कम रुपये 1000/- दंडास पात्र राहतील.

सदर आदेशाचा भंग केल्‍यास तसेच यापूर्वी आदेशातील अटी शर्तीचा भंग केल्‍यास, संबंधित सिनेमागृहे (सिंगल स्क्रिन व मल्‍टीप्‍लेक्‍सेस), हॉटेल्‍स, रेस्टॉरंट ही कोव्‍हीड 19 विषाणू संसर्ग केंद्र सरकारने आपत्‍ती म्‍हणून अधिसूचित केले असेपर्यंत बंद राहतील . तसेच संबंधित आस्‍थापना मालक हे आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन कायद्याअंतर्गत दंड वसूल करणेस पात्र राहतील.

कोणतेही सामाजिक, सांस्‍कृतिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रम सभा, मोर्चे, मिरवणूका, संमेलने तसेच यात्रा, उत्‍सव, उरुस इ. चे आयोजन करणेस परवानगी असणार नाही. सभागृहे व नाट्यगृहे देखील सदर कार्यक्रम, मेळावे, सभा यांचे आयोजन करणेस वापरु नयेत. सदर आदेशाचा भंग केल्‍यास, संबंधित कार्यक्रमाचे आयोजक, जागा मालक हे आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन कायद्या अंतर्गत दंड वसूल करणेस तसेच फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील. तसेच संबंधित सभागृहे, इतर ठिकाणे ही कोव्‍हीड 19 विषाणू संसर्ग केंद्र सरकाने आपत्‍ती म्‍हणून अधिसूचित केले असेपर्यंत बंद केली जातील.

विवाह समारंभ कार्यक्रमास फक्‍त 50 नागरिकांना उपस्थित राहणेस परवानगी असेल. सदर आदेशाचा भंग केल्‍यास, संबंधित कार्यक्रमाचे ठिकाण, हॉल मालक हे आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन कायद्या अंतर्गत दंड वसूल करणेस पात्र राहतील. तसेच संबंधित ठिकाणे, हॉल ही कोव्‍हीड 19 विषाणू संसर्ग केंद्र सरकारने आपत्‍ती म्‍हणून अधिसूचित केले असेपर्यंत बंद केली जातील. अंत्‍यविधी, अंत्‍ययात्रा इत्‍यादी कार्यक्रमामध्‍ये सहभागी होणेस फक्‍त 20 नागरिकांना परवानगी असेल. स्‍थानिक प्राधिकरण यांनी या अटीचे पालन केले जात असलेबाबत खात्री करावी.

गृह अलगीकरणास पुढील प्रतिबंधास अधिन राहून परवानगी असेल. गृह अलगीकरण झालेल्‍या नागरिक, रुग्‍णांविषयीची माहिती संबंधित स्‍थानिक प्राधिकरण यांना कळविणे. तसेच गृह अलगीकरण व्‍यक्‍ती ही कोणत्‍याही वैद्यकीय व्‍यावसायिक (डॉक्टर) यांच्या  देखरेखेखाली आहे याची माहिती स्‍थानिक प्रशासनास देणे बंधनकारक असेल. कोव्हिड 19 रुग्‍ण असलेल्‍या ठिकाणी सुरवातीच्‍या 14 दिवसापर्यंत दर्शनी ठिकाणी फलक लावावा लागेल, जेणेकरुन त्‍या ठिकाणी कोव्‍हीड 19 रुग्‍ण असलेची माहिती नागरिकांना होईल. कोव्‍हीड 19 पॉजिटीव्ह रुग्‍णाच्‍या हातावर गृह अलगीकरण (Home Quarantine) असा शिक्‍का मारणे. सदर कोव्‍हीड 19 रुग्‍ण गृह अलगीकरण केलेल्‍या ठिकाणी संबंधित कुटुंबातील व्‍यक्‍ती‍नीही कमीत कमी संपर्क ठेवावा. तसेच मास्‍क परिधान केल्याशिवाय सदर ठिकाणी प्रवेश केला जाणार नाही, याविषयी दक्षता घेणेत यावी. गृह अलगीकरणाचे कोणत्‍याही प्रकारचे उल्‍लंघन झाल्यास सदर कोव्‍हीड 19 रुग्‍ण किंवा अलगीकरण झालेले नागरिक यांना स्‍थानिक प्रशासनाने सुरु केलेल्‍या कोव्‍हीड केअर सेंटर (CCC) मध्‍ये स्‍थलांतरीत केले जाईल. सर्व खाजगी कार्यालये, आस्‍थापना (आरोग्‍य व इतर अत्‍यावश्‍यक असलेल्‍या आस्‍थापना वगळता) ही 50 %  क्षमतेच्‍या अधिन राहून सुरु राहतील. सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्‍या कार्यालय प्रमुखांने कर्मचारी उपस्थितीबाबत कोविड 19 प्रादुर्भाव व्‍यवस्‍थापनाच्‍या अनुषंगाने योग्‍य तो निर्णय घ्‍यावा. सर्व उत्‍पादन करणाऱ्या आस्‍थापना पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहतील. परंतू अशा आस्‍थापनांनी प्रत्‍यक्ष उत्‍पादनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्‍ये सामाजिक अंतर राखले जाण्‍यासाठी आवश्‍यकतेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कमी ठेवणेबाबत सुचित करण्‍यात येत आहे. वस्‍तूंचे उत्‍पादन करणाऱ्या घटकातील कर्मचाऱ्यांमध्‍ये सामाजिक अंतर राखणेसाठी स्‍थानिक प्राधिकरणाने मान्‍यता दिल्‍याप्रमाणे अशा घटकांना कामांच्‍या पाळ्या वाढविण्‍याची मुभा असेल. अशी उत्‍पादन क्षेत्रे पुढील बंधनांचे पालन करुन सुरु राहतील. मास्‍क परिधान केल्‍याशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही.  सर्व ठिकाणी तापमापीचा उपयोग करुन शरीराच्‍या तापमानाची नोंद घेण्‍यात यावी. जेणेकरुन ताप असलेल्‍या कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रवेशव्‍दार तसेच इतर ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात हॅंड सॅनिटायझर ठेवणेत यावीत. सर्व आस्‍थापनांच्‍या मध्‍ये पुरेशा प्रमाणात मनुष्‍यबळ नियुक्‍त करावे. जेणेकरुन सर्व अभ्‍यांगताबाबत मास्‍क परिधान केला जाईल, सामाजिक अंतर राखले जाईल याविषयी तपासणी केली जाईल. या आदेशाचे उल्‍लंघन करणारे संबंधीत घटक हे आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन कायद्या अंतर्गत दंड वसूल करणेस तसेच फौजदारी कारवाईस पात्र राहतील. तसेच संबंधित आस्‍थापना ही कोव्‍हीड 19 विषाणू संसर्ग केंद्र सरकारने आपत्‍ती म्‍हणून अधिसूचित केले असेपर्यंत बंद केली जातील.

शासकीय कार्यालयामध्‍ये गर्दी कमी करण्‍यासाठी, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी वगळून इतर अभ्‍यांगताना तातडीच्‍या कामाशिवाय शासकीय कार्यालयामध्‍ये प्रवेश करणेस परवानगी असणार नाही. ज्‍या अभ्‍यांगतांना बैठकीसाठी बोलविण्‍यात आलेले आहे त्‍यांच्‍या बाबतीत विभाग, कार्यालय प्रमुख यांनी विशेष पास निर्गमित करणेत यावेत. सर्व धार्मिक ठिकाणच्‍या व्‍यवस्‍थापन करणाऱ्या विश्‍वस्‍त यांनी संबंधित धार्मिक ठिकाणच्‍या परिसरामध्‍ये उपलब्‍ध असणारी जागा आणि पुरेसे सामाजिक अंतर राखले जाणेच्‍या दृष्‍टीकोनातून दर तासाला किती अभ्‍यांगतांना प्रवेश देण्‍यात येईल या संख्‍येची निश्चिती करुन प्रसिध्‍दी करावी. भाविक तसेच अभ्‍यांगतासाठी ऑनलाईन आरक्षण किंवा इतर सोयीच्‍या पध्‍दतीचा वापर करावा. वरील ठिकाणी पुढील प्रतिबंधास अनुसरुन प्रवेश दिला जाईल याबाबत दक्षता घ्‍यावी. मास्‍क परिधान केल्‍याशिवाय कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. सर्व ठिकाणी तापमापीचा उपयोग करुन शरीराच्‍या तापमानाची नोंद घेण्‍यात यावी. जेणेकरुन ताप असलेल्‍या कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रवेशव्‍दार तसेच इतर ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात हॅंड सॅनिटायझर ठेवणेत यावीत. सर्व आस्‍थापनांच्‍या मध्‍ये पुरेशा प्रमाणात मनुष्‍यबळ नियुक्‍त करावे. जेणेकरुन सर्व अभ्‍यांगताबाबत मास्‍क परिधान केला जाईल, सामाजिक अंतर राखले जाईल याविषयी तपासणी केली जाईल. ठराविक निर्बंधासह सार्वजनिक वाहतूक व्‍यवस्‍था सुरु करणेत आलेली आहे. याचे उल्‍लंघन करणाऱ्या व्‍यक्‍ती, संबंधित सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणाद्वारे रक्‍कम रुपये 500/- दंडास पात्र राहतील. यापूर्वी वेळोवेळी परवानगी दिलेल्‍या व प्रतिबंधित केलेल्‍या बाबी, क्षेत्रे कायम राहतील, आणि यापूर्वी दिलेले आदेश सदर आदेशास सलग्‍न राहतील आणि सदरचे आदेश दिनांक 30 एप्रिल 2021 पर्यंत अस्थित्‍वात राहतील.

RTPCR चाचण्‍यांचे प्रमाण विशेष प्रयत्‍न करुन 70 %  किंवा त्‍यापेक्षा अधिक प्रमाणात वाढविण्‍यात यावेत. कोव्‍हीड 19 सकारात्‍मक व्‍यक्‍तींचे संपर्क शोधणे – सकारात्‍मक चाचणी आलेल्‍या व्‍यक्‍तींचे लवकरात लवकर अलगीकरण करणे , त्‍याचे संपर्क शोधून त्‍यांचे अलगीकरण करणे बंधनकारक असेल. अशा संपर्कातील व्‍यक्‍ती किंवा कोव्‍हीड 19 बाधित रुग्‍णास गृह अलगीकरणासाठी स्‍वतंत्र व्‍यवस्‍था नसल्‍यास संस्‍थात्‍मक अलगीकरणात राहणे बंधनकारक करण्‍यात येत आहे. विहीत केलेल्‍या प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना, चाचण्‍या आणि रुग्‍ण संपर्क शोधणे याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणेची जबाबदारी संबंधित स्‍थानिक प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि नगरपालिका,  नगरपंचायत प्रशासनाची असेल.

उपरोक्‍त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्‍यक्‍ती अथवा संस्‍थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 (45) याच्‍या कलम 188, आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्‍यात येईल याची नोंद घ्‍यावी. असे आदेश जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा