कणकवली तालुक्याती विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन…..
सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे माजगाव- ख्रिश्चनवाडा/ पाटणकरवाडा येथे कंटेन्मेंट झोन

कणकवली तालुक्याती विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन…..

कणकवली तालुक्यातील मौजे नागवे पटेलवाडी येथील श्रीमती गीता रविकांत आरेकर ह्या राहत असलेल्या घराजवळील 50 मीटर परिसर, कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

कणकवली तालुक्यातील मौजे ओझरम माळवाडी येथील श्रीमती वर्षा अंकुश मेस्त्री ह्या राहत असलेल्या घराजवळचे 50 मीटर परिसर व श्री. जाधव कुटुंबिय यांचे राहते घर 50 मीटर परिसर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 9 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश कणकवली उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा