You are currently viewing प्रीत

प्रीत

*जागतीकसाहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंच सदस्या लेखिका कवयित्री अख्तर पठाण लिखीत अप्रतिम काव्यरचना*

🌹 *प्रीत* 🌹

*ही प्रीत माझी अबोल अशी*
*सख्या तुज़ला मी सांगू कशी*

*राजसा तुझविण मी जशी*
*बघ ना जाहली रे वेडीपिशी*

*मी तुझीच प्रेमदिवानी अशी*
*सांग तुला मी विसरू कशी*

*स्वप्नी तू माझ्या येशी*
*दूर देशी तू मज़ नेशी*

*तू असा कसा परदेशी*
*का मला सोडूनी जाशी*

*भेट झाली एक जराशी*
*ती जपली मी उराशी*

*मजविण आहे तू उपाशी*
*मी कसे खाऊ रे तुपाशी*

*प्रेमाविण जग हे विनाशी*
*प्रेम असे हे अविनाशी*

*प्रेमाने मन जुळती मनाशी*
*प्रेमाचे कण मिळती कणाशी*

*तू ये परत फिरूनी दाराशी*
*तिच मजला काबा काशी*

 

✍🏻 *अख़्तर पठाण*
*(नासिक रोड)*
*मो. 9420095259*

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

3 × 3 =