सावंतवाडी शहरात 4 ठिकाणी  येथे कंटेन्मेंट झोन…

सावंतवाडी शहरात 4 ठिकाणी  येथे कंटेन्मेंट झोन…

सिंधुदुर्गनगरी : 

सावंतवाडी शहरात सालईवाडा, सर्वोदयनगर येथील वार्ड एफ इमारत क्र. 293 ड व आजूबाजूचे क्षेत्र पुर्व बाजूस 2 मीटर, पश्चिम बाजूस 2 मीटर, उत्तर बाजूस 7 मीटर, दक्षिण बाजूस 5 मीटर चा परिसर  दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 पर्यंत,  माठेवाडा येथील घर क्र. बी-99 आजूबाजूचे क्षेत्र पुर्व बाजूस 2 मीटर मोकळी जागा, पश्चिम बाजूस 2 मीटर मोकळी जागा व पक्का डांबरी रस्ता, उत्तर बाजूस 2 मीटर मोकळी जागा, दक्षिण बाजूस 10 मीटर व चहुबाजुंचा अंदाजे 90 चौ.मीटर चा परिसर  दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, माठेवाडा येथील घर क्र. बी-98 आजूबाजूचे क्षेत्र पुर्व बाजूस 20 मीटर मोकळी जागा, पश्चिम बाजूस 10 मीटर मोकळी जागा व पक्का डांबरी रस्ता, उत्तर बाजूस 15 मीटर मोकळी जागा, दक्षिण बाजूस 20 मीटर व  मोकळी जागा चहुबाजुंचा अंदाजे 154 चौ.मीटर चा परिसर  दिनांक 25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, उभाबाजार  येथील आदित्य आर्केड या इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील सदनिका क्र. एफ-3 आजूबाजूचाचे क्षेत्र पुर्व बाजूस- प्लॅट क्र. एफ-5, पश्चिम बाजूस- प्लॅटचा मुख्य दरवाजा व 4 मीटर व्हरांडा, उत्तर बाजूस फ्लॅट क्र. एफ-2, दक्षिण बाजूस 0 मीटर चहुबाजुंचा अंदाजे 28 चौ.मीटर चा परिसर  दिनांक 24 सप्टेंबर 2020 पर्यंत,कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये संबंधित दिनांकापर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा