You are currently viewing कर्म

कर्म

द्रोणकाव्य

नसे दूर ईश्वर
असतो अंतरी
सर्व जाणतो
शिक्षा फळ
समान
देतो
रे

चुकत नाही काही
पाप पुण्य दोन्ही
येथेच करा
भोगावीही
लागती
येथे
ची

नको माज बाळगू
तुझ्या श्रीमंतीचा
धन नश्वर
माणुसकी
सोबत
राही
ती

(दिपी)✒️
दीपक पटेकर
८४४६७४३१९६

प्रतिक्रिया व्यक्त करा