सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश व स्पष्टीकरणांना 15 मे पर्यंत मुदतवाढ

सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश व स्पष्टीकरणांना 15 मे पर्यंत मुदतवाढ

– जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

सिंधुदुर्गनगरी

जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश व स्पष्टीकरणांना दिनांक 1 मे 2021 रोजीचे सकाळी 07.00 वा. पासून ते दिनांक 15 मे 2021 रोजीचे सकाळी 07.00 वा. पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच शेतीशी निगडीत कृषी सेवा केंद्र व त्‍यांच्‍याशी निगडीत उत्‍पादन व वाहतूक सकाळी 7.00 ते सायंकाळी  7.00 वाजेपर्यंत चालू ठेवणेस परवानगी  देण्‍यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी दिले आहेत.

            सदर आदेशाचा अंमल तात्काळ करणेचा आहे. तसेच आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता 1860 (45) याच्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा