सावंतवाडी तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी 

सावंतवाडी तालुक्यात 14 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर कंटेन्मेंट झोन पुढील प्रमाणे आहेत. मौजे सावंतवाडी – सालईवाडा येथे दिनांक 22 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – बाहेरचा वाडा येथे दिनांक 26 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – खासकीलवाडा येथे 27 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – न्यू खासकीलवाडा येथे 27 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – भटवाडी येथे 27 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – सालईवाडा वॉर्ड एफ दुर्वांकूर सोसायटी येथे 25 एप्रिल पर्यंत, मौजे सातोळी – बाजार येथे 23 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – खासकीलवाडा आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मुलींचे वसतीगृह इमारत येथे 23 एप्रिल पर्यंत, मौजे देवसू – वरचीवाडी येथे दिनांक 23 एप्रिल पर्यंत, मौजे आजगांव – भोम निखार्गेवाडी येथए 25 एप्रिल पर्यंत, मौजे आजगाव भोम- ख्रिश्चनवाडा येथे 22 एप्रिल पर्यंत, मौजे बांदा – काळसेवाडी येथे 23 एप्रिल पर्यंत, मौजे बांदा – व्यंकटेशनगर 23 एप्रिल पर्यंत, मौजे सावंतवाडी – खासकीलवाडा म्युनि. घर क्र. 198 पहिला मजला येथे 27 एप्रिल रोजीपर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे.

          सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंत सर्व अस्थपना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. तसेच नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था इ. वितरीत करणारे, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 व 58, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 71,139 आणि भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा