सावंतवाडी तालुक्यात 11 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी  

सावंतवाडी तालुक्यातील 11 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे. लागू करण्यात आलेले कंटेन्मेंट झोन आणि किती तारखेपर्यंत कंटेन्मेंट झोन राहणार याची माहिती पुढील प्रमाणे आहे. मौजे सांगेली-हरिजनवाडी येथे दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत, मौजे माजगाव – खोतवाडी येथे दिनांक 15 सप्टेंबर पर्यंत, मौजे माजगाव – ख्रिश्नवाडी येथे दिनांक 16 सप्टेंबर पर्यंत, मौजे बांदा देऊळवाडी येथे घर क्र. 1381 चा 10 मीटरचा परिसर दिनांक 17 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे. तर देऊळवाडी येथील कंटेन्मेंट झोन यापूर्वी 16 सप्टेंबर पर्यंत होता त्याची मुदत आता 17 सप्टेंबर पर्यंत करण्यात आली आहे. सावंतवाडी शहरातील सालईवाडा येथील साईकृपा अपार्टमेंट येथे दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत व खासकीलवाडा – म्युनिसिपल इमारत येथे 21 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत, तळवडे – कुंभारगाव- सावंतवाडा येथे 18 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत, दाणोली – गावठाण येथे दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत, निरवडे – देऊळावाडी घर क्र. 970 व घर क्र. 12 येथे दिनांक 17सप्टेंबर पर्यंत व माजगांव – हरसावंतवाडा येथे दिनांक 17 सप्टेंबर 2020 रोजीपर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या तारखांपर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद ठेवण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंदी असेल. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था, बँक इ. सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी यांना व त्यांच्या वाहनांना लागू राहणार नाही. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1952 चे कलम 71, 139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा