वीजदर सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांनी 28 फेब्रुवारी पर्यत अर्ज करावेत…

वीजदर सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांनी 28 फेब्रुवारी पर्यत अर्ज करावेत…

सिंधुदुर्गनगरी

अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना वीजदर सवलत लागू करण्यात आली आहे.परंतू यंत्रमाग घटकांनी ऑनलाईन नोंदणी केले नसल्याचे निदर्शनास येत असल्यामुळे 27 अश्वशक्ती पेक्षा कमी व त्यापेक्षा जास्त जोडभार असलेल्या यंत्रमाग घटकांनी ऑनलाईन अर्ज नोदणी करण्याची अंतिम मुदवाढ दिनांक 28 फेब्रुवारी 2021 पर्यत वाढविण्यात येत आहे. वीजदर सवलतीस पात्र असणाऱ्या यंत्रमाग घटकांना आयुक्तलयाच्या https://www.dirtexmah.gov.in

या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज सादर करवा, या मुदतवाढीमध्ये जर सबंधित यंत्रमागांनी ऑनलाईन नोदणी करीता अर्ज सादर केला नाही, तर सदर यंत्रमाग नोंदणी करीत नाही तो पर्यत त्यांची वीजदर सवलत बंद करण्यात येईल,असे शीतल तेली-उगले,भा.प्र.से.आयुक्त,वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांनी कळविले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा