जेव्हा कधी…

जेव्हा कधी…

जेव्हा कधी

जेव्हा कधी तू दूर जाशील,
तेव्हा माझ्यासाठी एक करशील का?
उभ्या आयुष्यात सोबत केलेली,
माझी आठवण जपशील का?

नजरेत तुझ्या उतरताना कधी,
अश्रू आलेच माझ्या नयनी तर,
त्या तरारणाऱ्या अनमोल अश्रूंना,
तू तिथेच गोठवून टाकशील का?

मार्ग वेगळा निवडताना तुझा,
कधी दूर दूर जाताना पुन्हा एकदा,
आयुष्याच्या नव्या वळणावर,
माझ्यासाठी,मागे वळून पाहशील का?

जीवनभर साथ द्यायच्या वचनासाठी,
हाती दिलेला तुझा हात कधी,
अलगद सुटून जात असेल तर..
पुन्हा घट्ट पकडून ठेवशील का?

हळूहळू साथ सोडून दूर जाणारा,
तुझ्याचसाठी अडकलेला, घुसमटलेला
अखेरचा हा श्वास माझा..
देवाकडून, पुन्हा मागून घेशील का?

जेव्हा कधी तू….

(दीपी)
८४४६७४३१९६

प्रतिक्रिया व्यक्त करा