सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 47.00 मी.मी. पाऊस
सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 47.00 मी.मी. पाऊस

सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 47.00 मी.मी. पाऊस

 गेल्या चौवीस तासात जिल्ह्यात सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 47.00 मी.मी. पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे.

तसेच जिल्ह्यात सरासरी 25.175 मि.मी. पाऊस झाला असून आतापर्यंत एकूण सरासरी 3795.744 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग 34.00 (4012.00), सावंतवाडी 47.00 (4251.00), वेंगुर्ला 22.40 (3564.40), कुडाळ 40.00 (3667.55), मालवण 11.00 (4514.00), कणकवली 14.00 (3548.00), देवगड 14.00 (3172.00), वैभववाडी 19.00(3637.00), असा पाऊस झाला आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा