You are currently viewing कविता माझ्या मनातली

कविता माझ्या मनातली

*जागतिक साहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंच सदस्या लेखिका कवयित्री अख्तर पठाण लिखित अप्रतिम काव्यरचना*

 

*कविता माझ्या मनातली*

 

 

वेदना विसरून दुःख लपविते मी,

भावना सावरून दुःख लपविते मी…।१।

 

मनात विखुरलेले काटे वेचूनिया

तयांना आवरून दुःख लपविते मी…।२।

 

वाटेत चालताना ठेचाळले तरीही,

जखमेस विसरून दुःख लपविते मी…।३।

 

काल नव्हते आज नाही, उद्या पण नाही,

असे समजून दुःख लपविते मी…।४।

 

दुःख म्हणजे जीवनाचे अंग असते,

दुःखास त्या स्मरून दुःख लपविते मी…।५।

 

कविता माझ्या अंतर्मनातली

त्यास शब्दरूप देऊन दुःख लपविते मी…।६।

 

 

✍🏻 *अख़्तर पठाण.*

*(नासिक रोड)*

*मो.:-9420095259*

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

fourteen + 8 =