You are currently viewing देवा

देवा

जागतिक साहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंच सदस्य ज्येष्ठ लेखक कवी मुबारक उमराणी यांची काव्यरचना

देवा थोडं ध्यान दे
माझ्याकडे कान दे
सतीश मालू सम मला
समाजात मान दे

हरी सारखा दोस्त दे
त्याच्या सारखी शिस्त दे
मित्रासंगे बोलतांना
त्याच्या सारखी भिस्त दे

अरे तुरे बोलायाचं
हरी तू असा वर दे
शब्दवचन पेरण्यास
मला एक पाभर दे

नबी सारखा मनमौजी दे
सुखी संसाराचे सुत्र दे
सात्विक विठ्ठलासम
डाँक्टर पुत्र दे

प्रकाश माने वाणी मला
भोळा भाबडा दोस्त दे
रावसाहेब बाबरासारखी
जगण्याची शिस्त दे

शेता मधलं पिक दे
मातीमधला गंध दे
पिकामध्ये राबणारा
बाळू सारखा भाऊ दे

अमर पाटीलचा ताल दे
शिस्त संयमाचे बोल दे
अमर सारखे मलाही
जगण्याचे खरे मोल दे

शिवाजी सारखा बाणा दे
रुपनुर सारखा कान्हां दे
पैसे सांभाळत जगी
जगण्याचं बाणा दे

मोहन माने गोड मवाळ
ऐसा एक गोपी दे
समारंभी शुभ ऐशी
त्याच्यासारखी टोपी दे

संजय थोराताचा शब्द
बोलण्याचे मर्म दे
अशोक बाबर समीक्षक
लेखनाचा धर्म दे

वसंत गिड्डे सत्य वचनी
ठाम असा विश्वास दे
बिनधास्त जगण्याचा
असा वसंत श्वास दे

श्रीधराचा आंबेडकरी
अशी मला साद दे
संविधानी शब्द अमृती
असा मला प्रसाद दे

मोहन हिरुगडे, सुभाष
पाटील सत्व बोल दे
जगी उजेड दिसेल ऐसा
प्रकाशाचा तेज पोल दे

मदगौंडाचा रुबाब दे
स्पष्ट बोलण्याचे बळ दे
जगी दु:ख थोडे थोडे
सोसण्याची कळ दे

मोहिते,अब्दुल, हजारे
पृथ्वीचा तो गोल दे
निकम मधुकर सम
जगण्याचा डौल दे

प्रकाश, दिलीप भोसले
एन् .के.असा प्रकाश दे
पांडू लांडगे मणेराजुरी
असा खुला आकाश दे

देवा रे देवा बाप्पा
काय मागू मी तुला ?
सगळ्यामधले गुण घेण्या
मुबारकला मती दे

(पाभर : पेरणीचे यंत्र )
©मुबारक उमराणी
सांगली
९७६६०८१०९७.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा