You are currently viewing तूच सुखकर्ता

तूच सुखकर्ता

तूच सुखकर्ता
तूच विघ्नहर्ता
काय मागू आता
तूच आहेस दुःखहर्ता

तूच दाता
तूच विधाता
मग का आहे
सर्वत्र साथरोग
आणि
मृत्यूचीच गाथा?

संकटात हे बहुजन
महागाई बेरोजगारी
सर्वत्र फोफावली
उगार शस्त्र एकच
नष्ट कर आता ही
धर्मविद्वेषाची विषवल्ली

दलाल मुजोर झाले
माझा देशच विकू लागले
समाज विभागून हे दानव
थैमान घालू लागले

बुध्दीच्या देवा
आपण शिवपुत्र
ही आठवण ठेवा
देश वाचावा
यासाठी तुम्ही जालीम
उपाय आता करावा

……….. डॉ जयेंद्र परुळेकर

प्रतिक्रिया व्यक्त करा