उजवाडाची सैर

उजवाडाची सैर

उजवाडाची सैर

आमच्या वाडीच्या तळ्यार,
लोक फाटेक फिराक येतत.
कोणाची आसता हाफ पॅन्ट
तर कोण ट्रेकसुट घालतत.
कोणाच्या पायात बूट तर
कोण बिन चपलांचेय चलतत.

काही बायकांची तऱ्हा,
वायचं येगळी आसता.
घरातले गजाली तळ्यार,
खुशाल मैत्रिणींका सांगतत.
सासू-सुनेचे वाद घरचे,
जग जाहीर करून टाकतत.

एक एक नग अशे आसतत,
येवन तळ्याचो काठ गरम करतत.
इल्यागेल्याची मापा काढून,
सवताचा दुखला तरी,
दुसऱ्यांका मात्र हसतत.

काहीजण चलतत, काही धावतत,
काही केशवसुत कट्ट्यार,
योगा नी व्यायाम करतत.
तरुण पोरा फिरण्यापेक्षा जास्त येळ,
कानात हेडफोन घालून बतावणे मारतत.

फाटफटी फिरान लोक,
ताजेतवाने होतत.
शुभ्र धुक्याच्या संगतीत,
सूर्याची सोनेरी किरना आंगार घेयत,
नया दिवसाची सुरुवात करतत.

आमच्या वाडीच्या तळ्यार…
लोक फिराक येतत…

(दीपी)
दीपक पटेकर
८४४६७४३१९६

प्रतिक्रिया व्यक्त करा