सावंतवाडी तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

सावंतवाडी तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

सावंतवाडी शहरातील खासकीलवाडा येथील कॉटेज हॉस्पिटल क्वार्टर्स म्युनि. इमारत क्र. ई- वार्ड 382 आयमधील रहिवास गाळा क्र. 2 चहुबांजूनचा परिसर  हा कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरातील सालईवाडा येथील घर क्र. 341, पहिला मजला (पूर्व बाजूस-15 मी., पश्चिम बाजूस- 00 मी., उत्तर बाजूस -1 मी. व दक्षिण बाजूस -00 मी) चा  परिसर कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरातील बाहेरचावाडा येथील घर क्र. सी- 74/अ आजुबाजूचे पूर्व बाजूस-5 मी. मोकळी जागा, पश्चिम बाजूस-5 मी. अंतरावर पक्का डांबरी रस्ता, उत्तर बाजूस – 25 मी. मोकळी जागा व दक्षिण -5 मी अंतरावर पक्का डांबरी रस्ता, चहुबांजूनचे क्षेत्र अंदाजे 97 चौ. मी. चा परिसर हा कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आसोली-न्हैचीआड येथील शिवराम धुरी, यांचे घरापासून व पुष्पलता धुरी यांचे घरापर्यंतचा 100 मीटर परिसर हा कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरातील उभाबाजार येथील साई अपार्टंमेंट या इमारतीमधील तळमजल्यावरील सदनिका क्र. 3 आजुबाजूचे पूर्व बाजूस – 2 मी. मोकळी जागा, पश्चिम बाजूस -2 मी. मोकळी जागा, उत्तर बाजूस -2 मी. मोकळी जागा व दक्षिण- फ्लॅट क्र.2 चहूबांजूनचे क्षेत्र अंदाजे 52 चौ.मी. चा परिसर हा कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरातील उभाबाजार येथील घर क्र
. जी- नवीन इमारत चे आजुबाजूचे पूर्व बाजूस – 2 मी. मोकळी जागा, पश्चिम बाजूस -2 मी. मोकळी जागा, उत्तर बाजूस -2 मी. मोकळी जागा व दक्षिण 15 मी. मोकळी जागा, कच्ची पाणंद चहूबाजूंनचे क्षेत्र अंदाजे 48 चौ.मी. चा परिसर हा कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 16 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा