सावंतवाडी शहरात झिरंग व माठेवाडा या ठिकाणी  कंटेन्मेंट झोन…

सावंतवाडी शहरात झिरंग व माठेवाडा या ठिकाणी  कंटेन्मेंट झोन…

सिंधुदुर्गनगरी

सावंतवाडी शहरात  झिरंग येथील घर क्र. बी- 99/क आजूबाजूचे क्षेत्र-पूर्व बाजूस-05 मीटर मोकळी जागा, पश्चिम बाजूस-02 मीटर मोकळी जागा व पायवाट, उत्तर बाजूस-02 मीटर मोकळी जागा व दक्षिण बाजूस-4 मीटर मोकळी जागा चोहबाजूचे अंदाजे क्षेत्र 34 चौ.मी. चा परिसर, माठेवाडा येथील घर क्र. बी- 162/अ आजूबाजूचे क्षेत्र-पूर्व बाजूस लागून घर क्र. 162, पश्चिम बाजूस-लागून घर क्र. 162/ब, उत्तर बाजूस-05 मीटर मोकळी जागा व दक्षिण बाजूस-5 मीटर मोकळी जागा चोहबाजूचे अंदाजे क्षेत्र 45 चौ.मी. चा परिसर, दिनांक 1 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत  कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

            सदर कंटेन्मेंट झोन मध्ये संबंधित दिनांकांना रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा