वेंगुर्ला शहरात 3 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

वेंगुर्ला शहरात 3 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

सिंधुदुर्गनगरी :

वेंगुर्ला शहरातील वेंगुर्ला- कलानगर येथील वार्ड न. 10 घर क्रमांक 226 घरासभोवतालचा वर्तुळकार 25 मीटर परिसर कंटेन्मेंट झोन व सदाशिव गावडे यांच्या घरापासून अँजेलीन फर्नाडींस यांच्या घरापर्यंत 100 मीटर परिसर बफर झोन दि. 21 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत, वेंगुर्ला- कलानगर येथील वार्ड न. 10 घर क्रमांक 240 घरासभोवतालचा वर्तुळकार 25 मीटर परिसर कंटेन्मेंट झोन व आराधना कॉम्प्लेक्स ते मुळगावकर  यांच्या घरापर्यंत 100 मीटर परिसर बफर झोन दि. 22 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत, आराधना कॉम्प्लेक्स येथील वार्ड नं. 10 घर क्रमांक 241 घरासभोवतालचा वर्तुळकार 25 मीटर परिसर कंटेन्मेंट झोन व आराधना कॉम्प्लेक्स सभोवतालचा 100 मीटर परिसर बफर झोन दि. 24 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन व बफर झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
वरील कंटेन्मेंट व बफर झोनमध्ये संबंधित दिनांकांपर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा