You are currently viewing लपंडाव ऊन पावसाचा

लपंडाव ऊन पावसाचा

जागतिक मराठी साहित्य कला व्यक्ती विकास मंचचे सदस्य ज्येष्ठ कवी लेखक श्रीनिवास गडकरी यांची काव्यरचना

काल पुष्कळ होता
आज उरला नाही
लपंडाव ऊन पावसाचा
आयुष्यभर सरला नाही .

संधीचे ढग आले
मुसळधार पाऊस झाला
मधेच ऊन पडून
भरलेला वाहून गेला .

विजांचा भयंकार लखलखाट
मेघांचा कंपित गडगडाट
लपंडावाचा पुढचा भाग
तेजस्वी सूर्याचा थाटमाट

उन्हा मागून पाऊस
लपंडाव माहीत होता
पुस्तकांचा गुरु , सखा
सोबतीला आधार होता

वादळवाट तोलून धरली
प्रलयाला बिचकलो नाही
हिमतिने छप्पर बांधले
आश्रयाला गेलो नाही .

बाबा , गुरु , माता
वाट नकोच होती
संकटावर मात करायची
मनगटात हिंमत होती .

श्रावणआता सरून गेलाय
कोवळे ऊन पडले आहे
तुझा हात हातात घेण्यात
स्वर्गसुख दडले आहे .

श्रीनिवास गडकरी

रोहा पेण

09130861304

प्रतिक्रिया व्यक्त करा