जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 350.7750 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.41 टक्के भरले आहे.

            मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 57.9700, अरुणा – 32.9240, कोर्ले- सातंडी – 25.0930. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.5332, ओटाव – 1.5199, देंदोनवाडी – 0.3053, तरंदळे – 0.2940, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.1160, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4570, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8740, दाभाचीवाडी – 1.5030, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.2640, कारिवडे – 1.1350, धामापूर – 1.1910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.9970, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7320, शिरगाव – 0.6580, तिथवली – 1.3540, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा