कुडाळ तालुक्यातील मौजे पोखरण, आंब्रड, रानबांबुळी, सरंबळ, तेर्सेबांबर्डे माणगाव, नेरुर ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

कुडाळ तालुक्यातील मौजे पोखरण, आंब्रड, रानबांबुळी, सरंबळ, तेर्सेबांबर्डे माणगाव, नेरुर ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी  :

कुडाळ  तालुक्यातील मौजे पोखरण, सांद्रवाडी, घर नं. 631 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 19 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, मौजे पोखरण, सांद्रेवाडी, घर नं. 205 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, रानबांबुळी ख्रिश्चनवाडी घर न्र. 773 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 19 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, आंब्रड, राऊळवाडी घर न. 143 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, सरंबळ, तळेगाव, दुर्गवाडी, घर न. 1001 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, रानबांबुळी, परबवाडी, घर नं. 585, दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, रानबांबुळी, गणेशनगर घर न. 926 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 22 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, तेर्सेबांबर्डे, मळावाडी, घर न. 697 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 23 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, मणगाव, बाजारवाडी, घर न. 2068 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 23 सप्टेंबर 2020 पर्यंत, नेरुर, कुडगाव, कुडगाळवी, घर न. 1075 च्या 50 मीटर परिघारमध्ये दिनांक 25 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये संबंधित दिनांकापर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश कुडाळच्या उपविभागीय अधिकारी वंदना खरमाळे यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा