जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 37.40 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 340.4540 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 76.10 टक्के भरले आहे.

            जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 59.3370, अरुणा – 28.8590, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.9360, नाधवडे – 3.4900, ओटाव – 1.3085, देंदोनवाडी – 0.4624, तरंदळे – 1.1120, आडेली – 1.1190, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 1.7730, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.2460, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.6790, दाभाचीवाडी – 1.2320, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.3990, पुळास – 1.5080, वाफोली – 1.5860, कारिवडे – 0.8550, धामापूर – 1.8410, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.7630, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7910, शिरगाव – 0.5720, तिथवली – 1.0170, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा