जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 90 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 277.8380 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 62.10 टक्के भरले आहे.

            जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 50.5660, अरुणा – 24.5350, कोर्ले- सातंडी – 25.4740. लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.8996, नाधवडे – 3.6189, ओटाव – 1.2060, देंदोनवाडी – 0.6563, तरंदळे – 1.0030, आडेली – 0.9210, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 1.5330, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.1500, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.5320, दाभाचीवाडी – 1.1100, पावशी – 3.0300, शिरवल – 2.5250, पुळास – 1.5080, वाफोली – 1.3080, कारिवडे – 0.7150, धामापूर – 1.8910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.5790, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.8220, शिरगाव – 0.4900, तिथवली – 0.7990, लोरे – 2.2580 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा