दोडामार्ग तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन  

दोडामार्ग तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन  

दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे कुडासे धनगरवाडी येथे कंटेन्मेंट झोन
सिंधुदुर्गनगरी :

दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे-  कुडासे धनगरवाडी येथील घर क्र. 537 चा 50 मीटर परिसर व मौजे कुडासे धनगरवाडी येथील बाधित रुग्णाचे घर व दुकानपर्यंतचा 5 मीटर परिसर या परिसरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे आयनोडे पुनर्वसन व
मौजे झरेबांबर गावठणवाडी येथे कंटेन्मेंट झोन
 

दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे-  आयनोडे पुनर्वसन येथील घर क्र. 212 चा परिसर व मौजे झरेबांबर गावठणवाडी येथील घर क्र. 616 चा 5 मीटर परिसर या परिसरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडी उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा