सावंतवाडी तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी 

सावंतवाडी तालुक्यात 14 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर कंटेन्मेंट झोन पुढील प्रमाणे आहेत. सावंतवाडी – सालईवाडा तुळजा कॉम्प्लेक्स बी विंग दुसऱ्या मजल्यावरील , सावंतवाडी – उभाबाजार, सावंतवाडी – सालईवाडा  वॉर्ड एफ दुर्वांकुर सोसायटी येथे दिनांक 5 मे 2021 पर्यंत, सावंतवाडी – सबनिसवाडा वॉर्ड डी, सावंतवाडी-खासकीलवाडा वॉर्ड ई- लेक पॅलेस, सावंतवाडी – सृष्टी आंगण, सावंतवाडी -लक्ष्मीविष्णू कॉम्प्लेक्स,सावंतवाडी – माठेवाडा, सावंतवाडी -उभाबाजार, येथे दिनांक 6 मे 2021 पर्यंत, सावंतवाडी – खासकीलवाडा वॉर्ड ईकॉसमाफस पॅराडाईज ए-विंग सदनिका, सावंतवाडी –  खासकीलवाडा वॉर्ड ई-कांचनगंगा सोसायटी, सावंतवाडी – सालईवाडा वॉर्ड एफ मोती टॉवर अपार्टमेंट, सावंतवाडी – उभाबाजार निर्मला प्लाझा, सावंतवाडी – जुनाबाजार परशुराम अपार्टमेंट येथे दिनांक 7 मे 2021 रोजी पर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे.

                         सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंत सर्व अस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. तसेच नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था इ. वितरीत करणारे, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 व 58, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 71,139 आणि भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा