ई-आर-1 विवरणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावे

 ई-आर-1 विवरणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने भरावे

 सिंधुदुर्गनगरी

सेवायोजन कार्यालये कायदा 1959 अन्वये कलम 5 मधील तरतुदीनुसार शासकिय, निमशासकीय, खासगी अस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांची माहितीचे तिमाही विवरणपत्र ई-आर-1 पत्येक तिमाही संपल्यानंतर 30 दिवसांचे आत सादरकरणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने विकसित  केलेल्या  www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीने भरावे. 31 मार्च 2021 रोजी संपलेल्या तिमाहीचे विवरणपत्र ई-आर-1 www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटवर दि. 30 एप्रिल 2021 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने भरावे. ज्या उद्योजक/अस्थापनांना ऑनलाईन व्दारे विवरणपत्रे भरण्यांस अडचणी येत असतील.त्यांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, या कार्यालयाच्या दूरध्वनी क्रमांक. 02362/228835 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, सिंधुदुर्ग यांनी केले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा