कणकवली शहरातील हर्णेआळी येथे कंटेन्मेंट झोन

कणकवली शहरातील हर्णेआळी येथे कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी : 

कणकवली तालुक्यातील मौजे कणकवली शहर येथील हर्णेआळी येथे कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आला आहे. सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 21 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, नागरिकांचे येणे-जाणे तसेच सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असणार आहे. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक विकरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था, बँक इ.सेवा देणारे कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत.
सदर आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चेकलम 71, 139, तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश कणकवलीच्या प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा