कै. महादेव विष्णू नाडकर्णी ह्यांच्या स्मरणार्थ कुडाळमध्ये राबवनार एक नवा उपक्रम

कै. महादेव विष्णू नाडकर्णी ह्यांच्या स्मरणार्थ कुडाळमध्ये राबवनार एक नवा उपक्रम

कुडाळ / पूनम राटूळ : 

श्री देव मंगेश”, “श्री देवी महालक्ष्मी” आणि “श्री देव कुडाळेश्वर” ह्यांच्या साक्षीने कै. महादेव विष्णू नाडकर्णी ह्यांच्या स्मरणार्थ दिनांक 09 सप्टेंबर 2020 रोजी कुडाळच्या लोकांच्या खास सेवेसाठी एक लहानसा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

1रुपयाला अर्धा लिटर (RO) थंडगार पाण्याची सोय सुरू केली जाणार आहे. कोवीडच्या प्रार्दुभावामुळे सगळ्यांच्या आरोग्याची काळजी लक्षात घेता हा कार्यक्रम थोडक्यात आटोपला जाणार असुन हा उपक्रम उद्या पासून लोकांच्या सेवेसाठी सुरू केला जाणार आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा