कणकवली तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

कणकवली तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

कणकवली तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी :-
कणकवली शहरात शहरातील तेलीआळी बाईत राहत असलेली बिल्डींग व  (Location 16. 2641 N, 73. 7116 E), नेहरुनगर सृष्टी कॉम्प्लेक्स, (Location 16. 2602 N, 73. 7107 E), शिवाजीनगर साईकृपा अपार्टमेंट डी, विंग (Location 16. 2602 N, 73. 7107 E), जळकेवाडी घर क्र. 330 (Location 16. 2607 N, 73. 7158 E), गांगोवाडी दुर्गाप्रसाद सह.गृह.संस्था बी. विंग (Location 16. 2699 N, 73. 7085 E),बाजारपेठ घर क्र. 5/173 व 70 मीटर चा (Location 16. 2657 N, 73. 7104 E) परिसर     कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
कणकवली शहरात शहरातील टेंबवाडी येथील साहील अपार्टमेंट (Location 16. 2699 N, 73. 7103 E), समर्थनगर येथील आवास अपार्टमेंट (Location 16. 2614 N, 73. 7290 E), गांगोवाडी येथील गांगोप्रसाद कॉम्लेक्स (Location 16. 2698 N, 73. 7083 E), तसेच बाजारपेठ येथील पटेल कॉम्प्लेक्स (Location 16. 2665 N, 73. 7156 E), आणि बांधकरवाडी येथील दत्तकृपा अपार्टमेंट(Location 16. 2657 N, 73. 7209 E),     कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
कणकवली तालुक्यात मौजे फोंडा- धनगरमळा घर नं. 1028 व 50 मीटर, (Location 16. 3726 N, 73. 7423 E),  शिरवल गाडेसखलवाडी येथील घर नं. 568 व 300 मीटर परिघ  (Location 16. 2333 N, 73. 7487), परिसर  कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 20 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश कुडाळच्या उपविभागीय अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा