जिल्ह्यात सरासरी 3.375 मि.मी. पावसाची नोंद…

जिल्ह्यात सरासरी 3.375 मि.मी. पावसाची नोंद…

गेल्या चौवीस तासात जिल्ह्यात 27 मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून, सरासरी 3.375 मि.मी. पाऊस झाला आहे. तर आतापर्यंत एकूण सरासरी 3884.519 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग 3 (4117), सावंतवाडी 0 (4374), वेंगुर्ला 1 (3598.60), कुडाळ 0 (3763.55), मालवण 0 (4608), कणकवली 12 (3649), देवगड  0 (3214), वैभववाडी  11 (3752), असा पाऊस झाला आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा