You are currently viewing यावेळचा ई.व्ही.एम मशीन होता लय भारी

यावेळचा ई.व्ही.एम मशीन होता लय भारी

*यावेळचा ई.व्ही.एम मशीन*
*होता लय भारी*
*पण हातात मशाल घेवुन तुतारी वाजवुनही लोकांनी*
*आमका भरवल्यानी खारी*
*कोकणातील लोक आसत*
*लयचं बेरके.खयच आमका*
*दिल्यानी नाय बदाम आणि खारके*
*परत एकदा आनंदावर पडला पाणि*
*आणि देणार होतव तुमका १ लाख वर्षाक त्यावर पण पडला पाणि*
*आता परत ५ वरसा हात चोळीत बसतलव*
*कमळ फुललला त्याचीच चर्चा करतलव*
*मतदारांका समजलाच नाय* *आमी देणार हुतव ५ वर्षात*
*22 पंतप्रधान पण* *मतदारांका होयो होतो एकच पंतप्रधान*
*काय पण म्हणा पण यावेळेक*
*ई.व्ही.एम.चांगला होता पण*
*आमचा लकचं वेळच वाईट हुता*
*तिन त्रिकाट करुन काय झालो नाय फायदो आता तरी शाणे होवुन पहीलोच करुया वायदो*
*पहीलोच करुया वायदो*

*अजित नाडकर्णी लोकआवाज*

प्रतिक्रिया व्यक्त करा