You are currently viewing काव्यपुष्प-६७ वे

काव्यपुष्प-६७ वे

*जागतिक साहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंचचे सन्माननीय सदस्य कवी अरुण वि. देशपांडे लिखित श्रीगोंदवलेकर महाराज काव्यचरितावली*

 

*काव्यपुष्प-६७ वे*

———– ———– ——

भावनांची महती । दगडाची मुर्ति । देव बनते । म्हणती महाराज ।। १।।

 

शुद्ध भावना मनी असती । वसे अंतरात भक्ती ।

चैतन्य लहरी प्रकटती । सभोवार ।। २ ।।

 

परमात्म्याची रुपं असती । दिसती विविध जरी ती ।

श्रीशंकर, श्रीकृष्ण एकच असती । महाराज सांगती,

भक्त विष्णुपंता ।। ३ ।।

 

सामान्य माणसानं । जावं भगवंता शरण । करावे नामस्मरण। जाते वासना आपोआप, महाराज म्हणती।।४।।

 

संतांपासुनी नाम घ्यावे । आवडीने नाम घ्यावे । मना समाधानी करावे । सांगणे महाराजांचे भक्तांना ।। ५ ।।

 

घडता सत्संगति । तेंव्हा नामी वृत्ती गुंगती । सहज पालटे मती । ही महती नामाची ,सांगती श्रीमहाराज ।। ६ ।।

*******

करी क्रमशः लेखन कवी अरुणदास ..

———– —————————–

श्रीगोंदवलेकर महाराज काव्यचरितावली काव्यपुष्प-६७ वे

कवी-अरुणदास- अरुण वि.देशपांडे-पुणे.

—————————————–

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

1 + eight =