सावंतवाडी शहरात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी शहरात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी :-
सावंतवाडी शहरात न्युखासकिलवाडा येथील वार्ड ई-333, अ, ही इमारत व पुर्वेस 0.60 मीटर, पश्चिमेस 4 मीटर, उत्तरेस 2 मीटर, दक्षिणेस 4 मीटरचा  परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात सबनिसवाडा येथील म्युनिसिपल घर क्र. डी-59 व चहुबाजूंचा सुमारे 80 चौरस मीटर परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात खासकीलवाडा नविन इमारत, कोठावडे पाणंद येथील घर क्रमांक एफ -1, पहिल्या मजल्याचा  परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी तालुक्यातील इन्सुली-कुडवटेंब येथील घर क्रमांक 726 (50 मीटर) चा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी तालुक्यातील बावळाट- चिलेवाडी येथील घर क्रमांक 483 (50 मीटर) चा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात सालईवाडा येथील घर क्रमांक अ- 171 चा पुर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण दिशांचा 40 चौरस मीटर चहुबाजुंचा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात उभाबाजार येथील निर्मला- विठ्ठल प्लाझा पहिल्या मजल्यावरील रुम नं. 107 चा  परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात सालईवाडा  येथील रो हाऊस वार्ड ए एफ क्र. 291 क्यु इमारतीचा तळमजला, पहिलामजला, व या इमारतीचे पुर्व बाजूस 1 मीटर, पश्चिम बाजूस 2 मीटर, उत्तर बाजूस 1 मीटर व दक्षिण बाजूस 3 मीटर चा  परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात उभाबाजार येथील घर क्र. जी-398व घराच्या पुर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण दिशांच्या 60 चौरस मीटरचा  परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सावंतवाडी शहरात खासकिलवाडा ज्युस्तिन नगर येथील घर क्र. ई-167/जी घराचा पहिला मजला चहूबाजुंचा परिसर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 13 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे  उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा