आंबा व भाजीपाला पिकांची नोंदणी

आंबा व भाजीपाला पिकांची नोंदणी

हॉटीनेट प्राणालीवर करण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी

किडनाशक उर्वरित अंश व किड रोगमुक्‍त उत्‍पादनाची हमी देण्‍यासाठी अपेडाने निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करणेसाठी ग्रेपनेट,मॅगोनेट,अनारनेट,सिट्रसनेट व व्‍हेजनेट या प्रणाली विकसीत केलेल्‍या आहेत. याअंतर्गत शेतक-यांना  नोंदणी व नुतनीकरणासाठी  अपेडाने विकसीत केलेल्‍या सुधारीत मानंक पध्‍दतीमधील अॅनेक्‍झर-1 नुसार शेतक-यांनी ऑफलाईन व ऑनलाईन पध्‍दतीने नोंदणी अधिकारी तथा जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेकडे विहीतप्रपत्रात अर्ज सादर करतात. यावर्षी राज्‍यात निर्यातीस चालना देण्‍यासाठी मोठया प्रमाणात निर्यातक्षम बागांच्‍या नोंदणीचा लक्षांक कृषि विभागाच्‍या क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्‍यात आलेला आहे. सद्या देशात कोविड-19 या महामारीच्‍या प्रादुर्भाव मुळे शेतक-यांना कृषि विभागाकडे जाणे-येणे अडचणी पासून मुक्‍तता करणेसाठी फलोत्‍पादन विभागाने अपेडा  कार्यालयामार्फत फार्म रजिस्‍ट्रेशन  कनेक्‍ट मोबाईल अॅपव्‍दारे निर्यातक्षम बागांच्‍या नोंदणीसाठी राज्‍य पातळीवर दिनांक 24/10/2020 रोजी सर्व संबंधित अधिकारी, सहभागी संस्‍था व प्रगतीशील शेतक-यांची वेबिनारव्‍दारे कार्यशाळा  घेण्‍यात आली. सदर कार्यशाळेमध्‍ये निर्यातक्षम बागांच्‍या नोंदणीसाठी शेतक-यांनी अॅड्राईड मोबाईल अॅप मध्‍ये गुगल प्‍ले स्‍टोअरव्‍दारे अपेडाने विकसीत केलेल्‍या फार्म रजिस्‍ट्रेशन मोबाईल अॅप डाऊनलोड करण्‍यासाठी https://play.google.com /store/apps/details?id=in.gov.apeda.apedaapp या लिंकवर क्लिक करावे.  त्‍यामध्‍ये देण्‍यात आलेल्‍या माहितीत स्‍वतःचे नांव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड नंबर व ई-मेल आयडी ही माहिती भरल्‍यानंतर  शेतक-यांना ऑनलाईन पध्‍दतीने नोंदणी अधिका-याकडे अर्ज करण्‍याची सुविधा ऑनलाईन उपलब्‍ध होत आहे. राज्‍यातील फलोत्‍पादन उत्‍पादक शेतक-यांनी त्‍याचेकडील निर्यातक्षम बागांची नोंदणी  अपेडाने विकसीत केलेल्‍या फार्म रजिस्‍ट्रेशन मोबाईल अॅपव्‍दारे करावी व आपणाकडील जास्‍तीत जास्‍त कृषि उत्‍पादीत मालाची निर्यात करावी.याप्रकरणी काही अडचणी आल्‍यास जिल्‍हास्‍तरावर जिल्‍हा अधिक्षक कृषि अधिकारी तथा नोंदणी अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा व यावर्षी विहीत मुदतीत बागांचे नोंदणी/नुतनीकरण करणेसाठी मोबाईल अॅपचा वापर करावा असे अव्‍हान मा.संचालक फलोत्‍पादन यांचेकडून करण्‍यात आले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा