वेंगुर्ला तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन…

वेंगुर्ला तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन…

सिंधुदुर्गनगरी 

वेंगुर्ला तालुक्यातील 11 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर कंटेन्मेंट झोन पुढील प्रमाणे आहेत. मौजे मातोंड-गोवळवाडी येथे दिनांक 25 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, मौजे रेडी – म्हारतळे येथील घर क्र. 601 येथे दिनांक 30 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत व व घर क्र. 566 येथे दिनांक 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, मौजे पेंडूर- नाईकवाडी येथे दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, मौजे रेडी – कनयाळ येथे दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, मौजे शिरोडा – बाजारपेठ येथे दिनांक 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, मौजे शिरोडा – परबगाव ड्रीम गोवा हाऊस येथे दिनांक 26 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत व परबवाडी येथील घर क्र. 664  येथे दिनांक 25 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत व घर क्र. 343 येथे दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, मौजे तुळस – खरीवाडी येथे दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत, तर वैंगुर्ला – खालची भटवाडी येथे दिनांक 30 ऑक्टोबर 2020 रोजी पर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे.

       सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंत सर्व अस्थपना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. तसेच नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था इ. वितरीत करणारे, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 व 58, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 71,139 आणि भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा