दोडामार्ग तालुक्यात 5 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

दोडामार्ग तालुक्यात 5 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

सिंधुदुर्गनगरी 

दोडामार्ग तालुक्यातील मौजे सासोली- गावठण येथील घर क्रमांक 80 चा परिसर, मौजे सासोली-हेदुस येथील घर क्रमांक 621 चा परिसर, मौजे पाटये- पुनर्वसन येथील घर क्रमांक 100 चा परिसर येथे दि. 23 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत. मौजे बोडदे-टेंबवाडी येथील घर क्रमांक 402 चा परिसर येथे दि. 26 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत. मौजे आयनोडे-पुनर्वसन येथील घर क्रमांक 167 चा परिसर येथे दि. 28 ऑक्टोंबर 2020 पर्यंत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

                    वरील कंटेन्मेंट झोनमध्ये संबंधित दिनाकांपर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडीचे उपविभागीय अधिकारी  सुशांत खांडेकर यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा