सत्य…

सत्य…

सत्य…

सत्य ह्या असाच असता,
कधी कधी डोळ्याक दिसता…
दिसलेला सगळाच खरा नसता,
तरीपण सत्य
हृदयात गाडूचा लागता…

ओठार इला तर,
आप्तांच्या मनाक लागता…
कागदार उतारला तर,
आपल्यांचेच भावना दुखावता…

किती जपान ठेवायचा सगळाच?
मनाची गॅलरी भरून टाकता…
दुःख ओव्हरलोड झाल्यार,
हृदयाक हँग करून ठेयता…

रिस्टार्ट करून कसा बघूचा?
मनाची बॅटरी लो दाखयता…
दाबून दपटून भरल्यार मनाचा,
मेमरिकार्ड करप्ट करता..

कोंडमारो करून मनाक…
शेवटी घुसमाटून मारता…
सत्य ह्या असाच असता..
स्वतःच्याच मनाक झुरवत ठेवता…

(दीपी)
दीपक पटेकर
८४४६७४३१९६

प्रतिक्रिया व्यक्त करा