You are currently viewing शब्द

शब्द

*जागतिक साहित्य कला व्यक्तित्व विकास मंच सदस्य लेखक कवी गझलकार जयराम धोंगडे लिखित अप्रतिम गझल रचना*

*शब्द!*

शब्द साधे शब्द सोपे,
सुगरणीचे छान खोपे!

शब्द माया शब्द छाया,
पेरते व्हा शब्द रोपे!

गोड बोला गोड ऐका
शांत डोके स्वस्थ झोपे!

का चिडावे का रडावे?
सूख शांती व्यर्थ लोपे!

माणसांना माणसांशी
जोडणारे शब्द भोपे!

जयराम धोंगडे, नांदेड

प्रतिक्रिया व्यक्त करा