You are currently viewing फोडाघाट जि.प. सर्व साधारण महीला

फोडाघाट जि.प. सर्व साधारण महीला

*फोडाघाट जि.प. सर्व साधारण महीला*

*लोरे घोणसरी पंचायत सर्व साधारण महीला*

*पंचायत समिती फोंडाघाट मतदार संघ ओ.बी.सी.महीला*

*फोंडाघाट निवडणुक वाॅर्ड प्रमाणे आरक्षण*
*सरपच सर्वसाधारण महीला*

वार्ड नंबर १
१) सर्वसाधारण महीला
२)सर्व साधारण पुरुष
३)ओ.बी.सी.महीला

वाॅर्ड नंबर २
१)सर्वसाधारण महीला
२)सर्वसाधारण पुरुष
३)ओ.बी.सी. महीला

वार्ड नंबर ३
१) सर्वसाधारण पुरुष
२) सर्व साधारण महीला

वाॅर्ड नंबर ४
१)सर्वसाधारण महीला
सर्व साधारण पुरुष
२)सर्व साधारण पुरुष
३)ओ.बी.सी. पुरुष

वाॅर्ड नंबर५
१)सर्व साधारण महीला
२)अनुसुचीत महीला
३) सर्व साधारण पुरुष

वाॅर्ड नंबर६
१) सर्व साधारण महीला
२)सर्व साधारण पुरुष
३)ओ.बी.सी. पुरुष

प्रतिक्रिया व्यक्त करा