You are currently viewing अद्वैत

अद्वैत

*जागतिक मराठी ” साहित्य कला व्यक्ती” विकास मंचची सदस्या — ज्योत्स्ना तानवडे यांची काव्यरचना*

सूर छेडिले मधुर
जशा सरीवर सरी
गोकुळाला वेड लावी
कान्हाची धुंद बासरी ||

वसे मोहन अधरी
हेवा वाटे गोपिकांना
भाग्य तुझे असे मोठे
याचे कारण सांगना ||

बासरीची ती साधना
कधी कुणा ना कळते
सर्वसंग परित्यागे
नतमस्तक ती होते ||

अहंकार त्यजुनीया
झाली पोकळ आतूनी
षडरिपू दूर होती
सहा छिद्रांच्या मधूनी ||

‘मी’पण नसे तियेला
शांत सदैव रहाते
फुंकर घालीता कान्हा
शीळ मधुर वाजते ||

परिपूर्ण या गुणांनी
चीज अनोखी बासरी
मुरलीधराला प्रिय
धरी सदैव अधरी ||

कान्हाच्या स्वरसंगमी
सारे विश्व वेडे होते
कृष्ण बासरीचे ऐसे
अद्वैत घडून येते ||

ज्योत्स्ना तानवडे.
वारजे.
9423400492

प्रतिक्रिया व्यक्त करा