जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा

जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी

तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 9.20 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 219.5040 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 49.07 टक्के भरले आहे.

            जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

      मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 36.7800, अरुणा – 18.0170, कोर्ले- सातंडी – 19.8220 लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.0299, नाधवडे – 1.8346, ओटाव – 1.3625, देंदोनवाडी – 0.2578, तरंदळे – 1.0030, आडेली – 0.00, आंबोली – 0.9080, चोरगेवाडी – 0.9810, हातेरी – 0.6550, माडखोल – 1.6900, निळेली – 0.4680, ओरोस बुद्रुक – 0.9120, सनमटेंब – 0.2930, तळेवाडी – डिगस – 0.00, दाभाचीवाडी – 0.6650, पावशी – 1.3610, शिरवल – 0.7920, पुळास – 0.7450, वाफोली – 0.4070, कारिवडे – 0.3870, धामापूर – 0.6210, हरकूळ – 1.1870, ओसरगाव – 0.0040, ओझरम – 0.4050, पोईप – 0.0760, शिरगाव – 0.2600, तिथवली – 0.5040, लोरे – 0.2490 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा