कणकवली तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन. …

कणकवली तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन. …

सिंधुदुर्गनगरी 

कणकवली तालुक्यात 15 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर कंटेन्मेंट झोन पुढील प्रमाणे आहेत. कणकवली शहर – तेलीआळी शांतादूर्गा बिल्डिंग, कणकवली शहर – चौंडेश्वरी प्लाझा, कणकवली शहर – जळकेवाडी, कणकवली शहर – गांगोवाडी, कणकवली शहर – सिध्दार्थनगर , कणकवली शहर – कांबळेगल्ली मारुती मंदिर , फोंडा – नविन वसाहत, वरवडे, बोर्डवे-मधलीवाडी, बावशी – गावठाण,येथे दिनांक 9 मे 2021 पर्यंत,आशिये, खारेपाटण -शिवाजीपेठ येथे दिनांक 7 मे 2021 पर्यंत,बिडवाडी, खारेपाटण- कोंडवाडी , संभाजीनगर – कासारवाडी, दिनांक 8 मे 2021 रोजी पर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आला आहे.

          सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंत सर्व अस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. तसेच नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था इ. वितरीत करणारे, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 व 58, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 71,139 आणि भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश कणकवलीचे प्रांताधिकारी यांनी दिले आहेत

प्रतिक्रिया व्यक्त करा