वैभववाडी तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

वैभववाडी तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी 

वैभववाडी तालुक्यात 4 ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आले असून सदर कंटेन्मेंट झोन पुढील प्रमाणे आहेत. मौजे खंबाळे – मधलीवाडी येथे, मौजे तिरवडे – तर्फे खारेपाटण मधील बौद्धवाडी, मौजे उपळे – सकपाळवाडी, मौजे वैभववाडी – पोस्ट ऑफिस येथे, या सर्व ठिकाणी दिनांक 28 एप्रिल 2021 रोजी पर्यंत कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आले आहेत.

          सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंत सर्व अस्थपना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. तसेच नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था इ. वितरीत करणारे, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 व 58, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 71,139 आणि भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश कणकवलीच्या प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा