दोडामार्ग तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

दोडामार्ग तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

दोडामार्ग तालुक्यातील कंटेन्मेंट झोन

 सिंधुदुर्गनगरी

दोडामार्ग तालुक्यात चार ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन लागू करण्यात आले आहेत. कंटेन्मेंट झोन पुढील प्रमाणे आहेत. मौजे झोळंबे -गावठणवाडी येथील परिसर हा दिनांक 14 एप्रिल 2021 पर्यत,मौजे वाफोली – मधलीवाडी येथील परिसर हा दिनांक 12 एप्रिल 2021 पर्यत, मौजे तांबुळी – मधलीवाडी येथील परिसर हा दिनांक 14 एप्रिल 2021 पर्यत, मौजे वझरे – भरडवाडी येथील परिसर हा दिनांक 12 एप्रिल 2021 पर्यत वरिल सर्व कंटेन्मेंट झोन जाहीर करण्यात आले आहेत.

          सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दिनांकापर्यंत सर्व अस्थपना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहे. तसेच नागरिकांच्या येण्या-जाण्यास व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल, दोडोमार्ग  तालंक्यातील व त्यांच्या आजूबाजूचा परिसर व कोरोना बाधीत क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या सर्व गावे, वाड्यायामधील सर्व शासकीय कार्यालय,सार्वजनिक ठिकाणे येथे लेखी नोटीस लावून व दवंडी देवून संबंधित, तलाठी,गामसेवक व पोलीस पाटील यांनी प्रसिध्दी द्यावी. सदर आदेश अत्यावश्यक सेवा जसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकीय उपचार व्यवस्था इ. वितरीत करणारे, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या वाहनांना लागू असणार नाहीत. या आदेशाचा भंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध  आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 व 58, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 71,139 आणि भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल असे आदेश सुशांत खांडेकर, प्रांताधिकारी, सावंतवाडी  यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा