सावंतवाडी शहरात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सावंतवाडी शहरात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन

सिंधुदुर्गनगरी :

सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे- सावंतवाडी सबनीसवाडा येथील म्युनिसिपल घर क्र. डी-61 मधील चाहूबाजूचे 35 चौ.मी.,  घर क्र. डी-62 मधील चाहूबाजूचे 45 चौ. मी. व ऐश्वर्या कॉम्पलेक्स मधील डी-258 सदनिका, मौजे- सावंतवाडी खासकीलवाडा येथील ई-वॉर्ड गोविंद प्लाझा मधील क्र. 203 सदनिकेचा चाहूबाजूचा परिसर व ई-219 या इमारतीमधील तळमजल्यातील युनिट क्र. 1 चहूबाजू या परिसरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
मौजे सावंतवाडी येथील सालईवाडा येथे कंटेन्मेंट झोन.
सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे- सावंतवाडी सालईवाडा येथील घर क्र. 163 चा पूर्व बाजू 5 मीटर, पश्चिम बाजू 1.5 मीटर, उत्तर बाजू 3 मीटर व दक्षिण बाजू 1 मीटर या परिसरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत.
मौजे सावंतवाडी येथील माठेवाडा येथे कंटेन्मेंट झोन
सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे- सावंतवाडी माठेवाडा येथील निर्माण रेसीडेन्सी या इमारतीमधील क्र. 202 व 303 सदनिकामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.
सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये दिनांक 18 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 पर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तुविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे- जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सावंतवाडी उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर  यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा