मालवण तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

मालवण तालुक्यात विविध ठिकाणी कंटेन्मेंट झोन….

मालवण  तालुक्यातील ग्रामपंचायत कुंभारमाठ मधील जरीमरी घर क्र. 365 येथे दिनांक 14 सप्टेंबर 2020 पर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, ग्रामपंचायत खालची देवली मधील परबवाडी घर क्र्र. 248, 246 अ येथे दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन,   ग्रामपंचायत मिर्याबांदा मधील घर क्र. 67 येथे दिनांक 15 सप्टेंबर 2020 पर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, ग्रामपंचायत घमडे मधील कातवड बिरमोळेवाडी घर क्र. 31 येथे दिनांक 16 सप्टेंबर 2020 पर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन,  मालवण शहरातील धुरीवाडा येथील घर क्र. 2220 येथे दिनांक 16 सप्टेंबर 2020 पर्यंत रात्री 12.00 पर्यंत कंटेन्मेंट झोन, वरील सर्व ठिकाणी कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

सदर कंटेन्मेंट झोनमध्ये मध्ये वरील तारखांपर्यंत सर्व आस्थापना, दुकाने, वस्तूविक्री बंद राहणार आहेत. तसेच या क्षेत्रामध्ये नागरिकांना येणे – जाणे व सर्व प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश बंद असेल. हे आदेश अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, वैद्यकिय उपचार व्यवस्था, बँक, सेवा देणारे अधिकारी, कर्मचारी व त्यांची वाहने यांना लागू राहणार नाही. तसेच सदर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 कलम 51 व 58 अन्वये तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनयम, 1951 चे कलम 71,139 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860)  च्या कलम 188 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश कुडाळच्या उपविभागीय अधिकारी वंदना खरमाळे यांनी दिले आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा